طراحی و تحلیل سازه2018-10-01T16:37:39+03:30

طراحی سازه

 شرکت هوافضایی درنا، بر اساس تجربه گسترده در زمینه طراحی و بهینه‌سازی سازه های هوافضائی و غیر هوافضایی، ارائه‌ دهنده خدمات زیر می‌باشد:

Body

طراحی و تست قطعات فلزی و کامپوزیت:

تحلیل و طراحی سازه
انجام تست سازه در مقیاس واقعی
بهینه سازی
تحقیق و توسعه

تحلیل و طراحی سازه:

هوافضایی درنا ارائه دهنده خدمات تست سازه بر اساس استاندارد JAR-FAR می‌باشد.

تست سازه در مقیاس واقعی:

بر اساس قابلیت های موجود در شرکت درنا، امکان اجرای تست سازه‌ای در مقیاس واقعی برای قسمت های مختلف هواپیما ازجمله بال و بدنه وجود دارد.

بهینه سازی:

تیم طراحی درنا ارائه دهنده خدمات بهینه سازی سازه‌ای در راستای کاهش وزن و هزینه محصول و دریافت گواهینامه با اجرای تست های سازه‌ای می‌باشد.

تحقیق و توسعه:

  • بهینه سازی و بهبود سازه
  • تحلیل سازه
  • ارائه مدل سازه‌ای بهینه و دقیق
  • تست مواد جدید
  • مقایسه و تعریف قابلیت ها و دقت
  • تحلیل سازه با استفاده از نرم‌افزار