هدف ما گسترش هوانوردی عمومی در ایران و توسعه استفاده از هواپیماهای سبک در مسافرت‌های بین شهری، تفریحی، حمل ‌و نقل، خصوصی و مسافرت‌های خارجی‌ منطقه‌ای می‌باشد و شرکت هوافضای درنا تمام تلاش خود را برای رسیدن به این هدف با کمک پروردگار و حمایت مردم ایران انجام خواهد داد و امید است که شوق اوج گرفتن، دوباره در مردم ایران زنده شود.

 

 

یعقوب انتصاری
مدیرعامل شرکت هوافضای درنا