انقلابی در صنایع هوایی ورزشی آغاز شده است. در سال 2004، اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA)، همکاری نزدیکی با انجمن هوایی آموزش تجربی (EAA) آغاز نمود که خود بزرگترین تغییر در صنایع حمل و نقل هوایی در 50 سال اخیر به شمار می رفت.
در این سال بخش جدیدی به قوانین هوایی با عنوان گواهینامه خلبانی ورزشی ایجاد شد که به صورت خاص در زمینه پروازهای تفریحی و ورزشی مورد استفاده قرار می گرفت.
با این قانون دیگر رویای پرواز و ماجراجویی در پرواز با هزینه های پایین دور از دسترس نخواهد بود.

در ساله ۲۰۰۴ هواپیمای کشوری آمریکا قوانین جدیدی را برای سهولت در خلبانی‌ برای عموم وضع کرد.
طبقه این قوانین، آمریکا هواپیما‌های یول و میکرلیت اروپا را به رسمیت نمی شناسد و فقط هواپیماهایی در آمریکا اجازه فروش و تولید دارند که ماکسیمم ۶۰۰ کیلوگرم باشند و این به معنی‌ امنیت بیشتر نسبت به هواپیماهای یول و میکرلایت است.

 
 حداکثر وزن هنگام برخاست : 1322.77 lb معادل 600 kg
 حداکثر سرعت سیر هوایی از 120 گره (138 مایل در ساعت) (222 کیلومتر در ساعت)
 حداکثر ظرفیت صندلی دو نفره (خلبان + مسافر)
 تک موتوره
 پروانه ثابت و قابل تنظیم 
 عدم فشار روی کابین  
 چرخ های ثابت فرود (جمع شدن چرخ ها برای هواپیمای آبی) 
 حداکثر سرعت از 45 گره (52 مایل در ساعت) (83 کیلومتر در ساعت)