با توجه به رشد روزافزون هوانوردی عمومی در ایران و خاور میانه، فرصت‌های سرمایه گذاری بسیاری در این صنعت بوجود آماده است که می‌تواند ضمن جلب نظر ، رضایت سرمایه‌گذران را جلب و سرمایه گذاری مطمئنی را برایشان به ارمغان آورد، بدین منظر شرکت درنا از علاقمندان به سرمایه گذاری در این زمینه دعوت بعمل می‌آورد.