توانمندی ها


شركت هوافضايی درنا به گونه‌ای سازمان ‌دهی گرديده كه می ‌تواند فعاليتهای گوناگون هوافضايی، از قبيل طراحی و ساخت هواپيما، اجزاء و سيستم‌های آن و ديگر موارد از قبيل ساخت قطعات فلزی و كامپوزيتی هواپيما را با كيفيت بالا و در تطابق با مقررات و استانداردهای معتبر به انجام برساند.

طراحی و ساخت هواپیما


شركت هوافضايی درنا سازنده هواپيماهای دو نفره رده هوانوردی عمومی (JAR-VLA) در ايران می ‌باشد. اين شركت همچنين با دارا بودن توانمنديهای زير قادر به پوشش هواپيماهای رده JAR-23 (تا سطح20 سرنشين) می ‌باشد:

· طراحی مفهومی و اوليه هواپيما و همچنين طراحی جزئيات آن.· طراحی سازه‌های فلزی و كامپوزيتی.
· طراحی و ساخت مدل و قالب.· طراحی و ساخت قطعات فلزی و كامپوزيتی.
· ساخت اجزاء شفاف هواپيما.· طراحی ارابه فرود و سيستم كنترل.

یكپارچه سازی سيستم های هيدروليك، برق و الكترونيك پروازی.
3 تأليف راهنماها و استانداردهاي فنی و به تأييد رساندن ساخت و طراحی سازه هواپيماهای سبك وزن كامپوزيتی پيشرفته با عملكرد بالا، نيازمند نفرات مجرب، ‌ تجهيزات ويژه برای ساخت و بكارگيری نرم‌افزارهای مطمئنی در زمينه طراحی به كمك كامپيوتر،‌تعيين شكل سطوح بيرونی (Lofting) ، ديناميك سيالات محاسباتی و روش اجزاء محدود، می ‌باشد.

 

ساخت قطعات کامپوزیتی

 


بخش مدل ‌سازی شركت هوافضايی درنا دارای تجارب ارزنده‌ای در زمينه ساخت مدل از جنس چوب، فايبر گلاس، آلومينيوم و فولاد می ‌باشد. دامنه كاری اين بخش گستره‌ای از مدلهای ريختگی تا مدلهايی در اندازه واقعی يا با مقياس دلخواه را پوشش می ‌دهد.

با توجه به مزايای مواد مركب قادر به طراحی مجدد بسياری از قطعات فلزی می ‌باشيم.
در اين راستا قادر به ساخت مشابه كامپوزيتی بسياری قطعات فلزی با وزن كمتر، استحكام و خواص توليد برتر و يا تحمل بالاتر در مقابل شرايط مختلف آب و هوايی هستيم. قطعاتی كه از اين طريق می ‌سازيم، سبكتر، مستحكم‌تر، دارای خواص توليد برتر و تحمل بالاتر در مقابل شرايط مختلف آب و هوايی می ‌باشند.
همچنين بمنظور اطمينان از استحكام اين قطعات جايگزين، آماده آزمايش اين قطعات تحت كل بارهای مشخص شده می ‌باشيم.

 

ساخت قطعات فلزی


ما قادريم انواع قطعات را به روشهای برش فلزات، جوش قوس الكتريكی ، جوش گاز، جوش آرگون، شكل دهی ورق‌های فلزی (ورق كاری) و ريخته‌گری با شن ساخته و سپس مطابق استانداردهای مورد نظر مشتريان در بخش كنترل كيفيت خود بازرسی نماييم.